Zen meditatie

Zen Meditatie is een 2500 jaar actuele en beproefde oefening die Boeddha overdroeg. Hij onderwees ze voor onze dagelijkse praktijk; "Hoe te leven; Niet te lijden aan Lijden?"

Hoe en waarom mediteren?

Zazen betekent rustig op een kussentje (of een stoel) zitten. We zijn ons volledig van ons lichaam bewust, maar bewegen het niet. We zijn ons volledig van onze ademhaling bewust, maar manipuleren die niet. We laten onze aandacht voor ons op de grond rusten, zonder die heen en weer te laten schieten. Zazen is een weldaad in het jachtige stadsleven. Maar bovendien betekent Zazen dat we tijdelijk afstand nemen van alle reacties op herinneringen aan iets wat ons in het verleden overkomen is, en van alle reacties op verwachtingen die we over de toekomst hebben. Het probleem van zulke reacties is dat ze vaak voortkomen uit verlangen of weerstand, dat ze ons gevangen houden in standaardpatronen, en dat we er gespannen van worden. Zazen betekent rustig naar dergelijke gevoelens kijken zonder ze te rechtvaardigen of te veroordelen. We laten ze toe als ze komen, en we laten ze los als ze gaan. Door niet verwikkeld te raken kunnen we in aanraking komen met begeerte of afkeer, met angst of verdriet die erachter schuilen. Wanneer we dergelijke gevoelens niet ontvluchten, verliezen ze hun macht over ons. Dat is precies wat we nodig hebben om vrijer te leven, met meer vreugde, sympathie en gelijkmoedigheid.

In ons gezamenlijk mediteren willen we een stimulans zijn voor elkaar. Onze groep bestaat uit leden die al een aantal jaar ervaring hebben met het zitten in meditatie, maar ook uit beginners. Zo nodig kunnen er aanpassingen worden gedaan, zodat de oefening voor iedereen toegankelijk is. Een ieder is welkom.

De manier waarop geoefend wordt, komt overeen met de manier waarop er geoefend wordt in het International Zen Center Noorder Poort in Wapserveen. Vanuit deze groep kun je dus gemakkelijk deelnemen aan de zen- programma's die daar worden aangeboden. Zie www.zenleven.nl

Wil je kennismaken met deze Zen oefening?

Kijk op Zen Cursusaanbod. Je kunt ook de flyer downloaden en printen, of het volgende filmpje bekijken.

Wil je meer weten over de achtergrond van ZEN & Boeddhisme? Kijk dan op de contactpagina onder de kopjes Links en Downloads.